ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

23ος Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαρτίνος Τιρίμος

George Kern

Peter Tuite

22ος Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Martino Tirimo

Evangelos Sarafianos

Nikos Christodoulou

21ος Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Martino Tirimo

William Fong

Erkki Korhonen

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Martino Tirimo
Julius Papadopoulos
Sergio de Simone

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Martino Tirimo
Gwenneth Pryor
Anna Koukouraki

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Martino Tirimo
Mariana Aivazova
Indjic Eugen
Thwaites John
Vladimir Tropp

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Martino Tirimo
Patsy Toh
Domna Evnouhidou
Andreas Frölich

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Christodoulos Georgiades
Philip Jenkins
Nikos Christodoulou
Marija Laban Urošević
Marina Primachenko

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Aaron Shorr

Jacques Lagarde

Anna Koukouraki

Marija Laban-Urosevic

Litsa Κoutalari Ιoannou

14ος Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Liliana Stefanova
Jacques Leduc
Dimitri Toufexis
Murray McLachlan
Erkki Korhonen

13ος Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Liliana Stefanova

Martino Tirimo

Robert Andres

Marina Primachenko

Paola Bruni

12ος Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Marios Papadopoulos

Liliana Stefanova

Michail Markon

Elza kolodin

11ος Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Liliana Stefanova

Martino Tirimo

Oliver Triendl

Tori Stodle

Ι' Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου

KRITIKH EPITROPH

Liliana Stefanova
Cyprien Katsaris
Jacques Leduc
Anette Weber
Atanas Atanassov

Θ' Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου

KRITIKH EPITROPH

Liliana Stefanova
Adrian Sunshine
Helena Mouzala

Η' Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Liliana Stefanova
Χριστόδουλος Γεωργιάδης
George Kern

Ζ' Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Liliana Stefanova
Jacques Leduc
Dimitri Toufexis
Murray McLachlan
Erkki Korhonen

ΣΤ' Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Liliana Stefanova

Μαρτίνος Τιρίμος

Δημήτρης Τουφεξής

Yavor Dimitrov

Ε' Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Liliana Stefanova
Patricia Holmes 
Δημήτρης Τουφεξής
Μάριος Παπαδόπουλος
 

Δ' Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Liliana Stefanova
Patricia Holmes
Brian Newbould

Γ' Παγκύπριος Διαγωνισμός Πιάνου

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Liliana Stefanova
Juliana Karaatanassova 
Brian Newbould

Β' Παγκύπριος Διαγωνισμός Πιάνου

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Liliana Stefanova
Meglena Ianeva
Elena Kiriakova
Nadia Lasserson
Peter Fisher

Α' Παγκύπριος Διαγωνισμός Πιάνου

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Liliana Stefanova

Meglena Ianeva

Edward Wall

Gudrun Wall
Peter Fisher

Please reload