ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΣΚΟΠΟΙ

Το Μουσικό Ίδρυμα Ευαγγελία Τζιαρρή ήταν το αυθόρμητο αποτέλεσμα της επιθυμίας και της αγάπης των φίλων και γνωστών της οικογένειας Τζιαρρή αμέσως μετά το θάνατο της Ευαγγελίας.

Βασικοί σκοποί του Ιδρύματος είναι η διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων και η ενίσχυση της προσπάθειας των νέων ταλέντων για μουσικές σπουδές στην Κύπρο και το εξωτερικό. Η αφοσίωση και η αγάπη που είχε η Ευαγγελία για τη μουσική θα συνεχίζεται μέσα από τις δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Το Μουσικό Ίδρυμα Ευαγγελία Τζιαρρή δεν είναι κερδοσκοπικό και η ύπαρξή του εξαρτάται από χορηγίες με κυριότερους υποστηρικτές το Δήμο Λάρνακας και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Σήμερα τα τακτικά μέλη του Ιδρύματος είναι γύρω στα 80. Το Ίδρυμα διοικείται από επιτροπή δεκατριών μελών.  Πρώτος Πρόεδρος της Επιτροπής διετέλεσε, μέχρι το θάνατό του το 1999, ο κ. Νίκος Τζιαρρής, πατέρας της Ευαγγελίας.